Obrázek : prim. MUDr. Jitka Vydrová

Konzultace s prim. MUDr. Jitka Vydrová

Komunikace přes:
Cena konzultace: 670,00 Kč

O lékaři:

Prim. MUDr. Jitka Vydrová, odborná lékařka v oboru otorhinolaryngologie, se řadu let věnuje diagnostice a terapii poruch profesionálního a uměleckého hlasu a léčbě onemocnění s hlasem souvisejících. Je zakladatelkou vedoucí lékařkou Hlasového a sluchového centra Praha. Toto specializované pracoviště se zabývá nejen diagnostikou a léčbou poruch hlasu, ale provádí i experimentální a výzkumnou práci v oblasti patofyziologie lidského hlasu.

Byla a je hlavní řešitelkou a spoluřešitelkou řady výzkumných projektů, spoluautorkou kapitol několika monografií, spoluautorkou či autorkou řady vědeckých článků. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti. Je autorkou několika učebnic a studijních textů (např. Hlasová terapie, Fyziologie a hygiena hlasu) i populárně naučné knihy „Rady ke zpívání“. Je předsedkyní Sdružení otorinolaryngologů a foniatrů ČR a místopředsedkyní České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JEP. V roce 2017 získala Jeseniovu cenu - ocenění za přínos medicíně a ocenění lékařka roku, které uděluje Svaz pacientů ČR.

Ověřená hodnocení pacientů portálu NávštěvaLékaře.cz: