Vaše soukromí

Informační memorandum

ochrany osobních údajů klientů NavstevaLekare.cz s.r.o.

Obecní zásady

Společnost NavstevaLekare.cz s.r.o., jako provozovatel portálu KonzultaceLekare.cz, působící i jako správce údajů, klade velký důraz na soukromí uživatelů portálu. V rámci jmenované společnosti dbáme o nám poskytnuté údaje a zajišťujeme jejich bezpečí. Údaje jsou speciálně chráněny a zabezpečené před neoprávněným přístupem. Zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách jsou veřejně dostupné.

Jako jsou interní údaje generovány a zpracovávány

Údaje a informace (jako jsou IP adresy) obsaženy v systémových protokolech generovaných internetovými připojovacími protokoly a zpracovávány našim portálem jsou použity pro technickou zprávu našich serverů. IP adresy se taky využívají pro tvorbu obecních demografických statistických profilů; např. profilů regionů, ze kterých byli připojení zahájeny. KonzultaceLekare.cz používá cookies pro přizpůsobení našeho obsahu a služeb jednotlivým požadavkům a potřebám uživatelů. V mnohých případech je identifikace uživatele a jeho/ její personalizovaného přístupu do našeho systému umožněná pomocí cookies. Avšak ve většině případů je průběhu jedné návštěvy vyžadována nejméně jednorázová autorizace uživatele, založená na jeho/její heslu. KonzultaceLekare.cz zpracovává údaje prostřednictvím cookies a je potřeba, aby návštěvník webové stránky vyjádřil s takovým zpracováním ještě před uložením cookies v jeho počítači svůj souhlas. Neudělení souhlasu nezabrání uživateli využívat naše služby, ale může v některých případech zapříčinit určité omezení. Cookies taky využíváme pro sběr a zastavovaní statistických údajů o použití našich webových stránek uživateli.

Jaké údaje jsou zveřejněny v profilu specialistu?

Profil specialistu zobrazuje všechny informace uvedeny specialistou v průběhu jeho registrace, s výjimkou e-mailové adresy (login), hesla. Profil taky zobrazuje údaje, kterých uvedení si specialista může zvolit, zejména kontaktní údaje a časové úseky, kdy specialista přijímá pacienty. Seznam názorů a průměrné skóre se v profilu zobrazují taky.

Jaké údaje jsou vyžadovány pro domluvení konzultace se specialistou?

Pro rezervaci konzultace se specialistou musíte uvést váš problém, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a rok narození). Tyto data jsou nahrané do systému spravovaného specialistou a můžou být dostupné k zhlédnutí pomocným personálem specialistu nebo instituce. 

Osobní údaje

Správcem osobních údajů přidaných uživatelem nebo specialistou je společnost NavstevaLekare.cz s.r.o., se sídlem Kounická 1385/60, Praha 10 , IČO: 242 42 519. Správce údajů zpracovává osobní údaje způsobem, který je za všech okolností a ve všech ohledech shodný s platnými právními předpisy a se zásadami ochrany soukromých údajů, zejména s řádnou ochranou osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávané správcem údajů výhradně v rozsahu potřebnou k účelu definování, řádného zajištění, změny, zrušení nebo ukončení služby poskytované elektronickými prostředky. Se souhlasem specialistu může správce údajů zpracovávat jeho osobní údaje v širším rozsahu, než jaký je požadován od specialistu v průběhu registrace. Osobní údaje poskytnuté uživatelem nebo specialistou jsou zpracovány pro účely související s používáním a poskytováním služeb nabízených na našich webových stránkách. Se souhlasem uživatele nebo specialistu může správce údajů zpracovávat jeho osobní údaje pro statistické a marketingové účely.

Jaký obsah poskytnutý uživatelem a specialistou je veřejně viditelný?

Názory a informace uvedeny na profilech specialistů a institucí jsou veřejně viditelné.

Uchovávaní údajů a jejich ochrana

Osobní údaje uživatelů jsou uloženy v databáze zajištěné technickými a organizačnými prostředky k jejich ochraně v souladu se zákony na ochranu osobních údajů a platnými předpisy.

Jak můžou být osobní údaje revidované, ověřené, upravené nebo odstraněny, a jaké jsou omezení na ně se vztahující?

Máte právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají, nebo na doplnění neúplných osobních údajů. Jestli zjistíte, že o vás zpracováváme nesprávné nebo neúplné údaje, neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

V rozsahu povoleném nebo vyžadovaném zákonem může být část osobních údajů uživatele nebo specialistu námi poskytnutá třetím stranám. A to pro účely, jako je například ochrana zákonem chráněných zájmů takéto strany (např. autorských práv, dobrého jména nebo jiné), s výhradou, že zveřejnění může proběhnout jenom na základě písemné žádosti, přičemž žádající strana proukazuje, že byli porušeny její právem chráněny zájmy, a poskytuje důkaz, který zabezpečí důvěryhodnost tvrzením této strany. Dále můžou být osobní údaje zpřístupněny třetí straně na základě dohody s NavstevaLekare.cz s.r.o., na žádost nebo se souhlasem uživatele, nebo na požádání příslušného orgánu (např. soud, prokurátor, policie). Elektronická korespondence Navstevalekare.cz s.r.o. je archivovaná a v některých případech může být poskytnutá a použitá námi, nebo kompetentní osobou / orgánem pro účely související s vyšetřováním nebo soudním sporem nebo pro jiné zákonné účely.

Poznámky a informace zasílané uživatelům a specialistům

Vyhrazujeme si právo šířit mezi uživatele a specialisty oznámení o důležitých změnách, týkajících se našich webových stránek. Můžeme taky šířit marketingovou a další obchodní korespondenci, se kterou uživatel nebo specialista souhlasil. Marketingové a další obchodné informace můžou být taky připojeny ke korespondenci mezi uživateli a specialisty, odeslané prostřednictvím systému správce údajů.